prawa i obowiązki człowieka


Jakie są prawa i obowiązki człowieka wynikające z Konstytucji RP?

0 komentarze
Posąg sprawiedliwości

Ściśle określa też wolności, prawa i obowiązki człowieka funkcjonującego w naszym kraju. Co o nich wiadomo? Jak Konstytucja RP normuje prawa i obowiązki obywateli? prawo w , , , , , ,

czytaj więcej

Konstytucja RP – co zawiera, kiedy została uchwalona, jaka jest jej rola?

0 komentarze
polska flaga

Konstytucja RP składa się z preambuły, czyli wstępu i 243 artykułów, które podzielone są na konkretne rozdziały dotyczące ustroju państwa, wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela, źródeł prawa w Polsce, zasadach działania Sejmu i Senatu, prawach i obowiązkach Prezydenta RP, Rady prawo w , , , ,

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje