prawa człowieka w konstytucji rp


Jakie są prawa i obowiązki człowieka wynikające z Konstytucji RP?

0 komentarze
Posąg sprawiedliwości

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej to najważniejszy dokument w państwie, który gwarantuje jego właściwe funkcjonowanie pod względem prawnym. Ściśle określa też wolności, prawa i obowiązki człowieka funkcjonującego prawo w , , , , , ,

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje