Prawa obywatela


Jakie prawa człowieka ustalono w Genewie? Ustalenia Konwencji genewskiej

0 komentarze
konwencja genewska

Kiedy mówimy o prawach człowieka i ich ochronie, nie sposób pominąć Konwencji Genewskich. To właśnie w sercu Europy ustanowiono zbiór zasad mających…

czytaj więcej

Historia praw człowieka. Najważniejsze dokumenty dla współczesnych praw człowieka

0 komentarze
młoda kobieta w okularach

Każdy człowiek ma prawo do nietykalności cielesnej i wolności wyrażania swojej opinii. Dzisiaj wydaje się to oczywiste, jednak nie zawsze tak było….

czytaj więcej

Jak reagować na łamanie praw człowieka?

0 komentarze
Przesłuchanie na policji

W obliczu nasilających się problemów związanych z łamaniem praw człowieka warto, nie tylko wiedzieć czym jest to zjawisko, ale także umieć skutecznie…

czytaj więcej

Prawa człowieka w UE. Czym jest Karta praw podstawowych?

0 komentarze
Flagi krajów Unii Europejskiej

Prawa człowieka stanowią kluczowy element filozofii i wartości Unii Europejskiej, gwarantując podstawowe wolności i prawa każdego obywatela. W centrum tej koncepcji leży…

czytaj więcej

Powszechna deklaracja praw człowieka – najważniejsze zasady

1 komentarze
powszechna-deklaracja-praw-czlowieka

Czym jest Powszechna deklaracja praw człowieka? Kogo dotyczy i jakie są jej podstawowe zasady? Jeśli nadal nie wiesz, to dobrze trafiłeś. Odpowiedź…

czytaj więcej

Lista organizacji ochrony praw człowieka

4 komentarze
Europejski Trybunał Praw Człowieka

Prawa człowieka wynikają z posiadania przez jednostkę godności osobowej. Są one gwarantowane przez różne państwowe i międzynarodowe dokumenty. Powołano też organizacje, które mają dopilnować, by prawa te były przestrzegane.

czytaj więcej

Zasiłek wyrównawczy – co to jest, komu przysługuje?

0 komentarze
dla kogo zasiłek wyrównawczy

Świadczenia wypłacane pracownikowi przez ZUS lub pracodawcę w razie pogorszenia stanu zdrowia w wyniku wypadku przy pracy lub choroby przysługują osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Obok zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego zatrudniony może ubiegać się o zasiłek wyrównawczy. Czym jest i komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

czytaj więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka – czym się zajmuje, co rozstrzyga?

0 komentarze
prawa człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygając spory dotyczące przestrzegania praw człowieka na arenie międzynarodowej, stoi na straży praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz dodatkowych Protokołach. Czym zajmuje się Europejski Trybunał Praw Człowieka, jaka jest jego struktura i co należy zrobić, aby wnieść do niego skargę?

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje