najważniejsze prawa człowieka


Powszechna deklaracja praw człowieka – najważniejsze zasady

1 komentarze
powszechna-deklaracja-praw-czlowieka

Powszechna deklaracja praw człowieka Ten dokument to jeden z najważniejszych zbiorów praw człowieka, a także zasad ich stosowania. Jest uznawany za jedno z największych osiągnięć ONZ i został przetłumaczony na ponad 500 języków świata….Co zawiera powszechna deklaracja praw człowieka? Najważniejsze zasady zawarte w tym dokumencie to: Wszyscy ludzie są równi i wolni. Każdy człowiek ma prawo do życia i bezpieczeństwa. Nikt nie może zostać wygnany z kraju. Wszyscy ludzie są równi wobec prawa. prawo w , , , , , ,

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje