obowiązki obywatela


Jakie są prawa i obowiązki człowieka wynikające z Konstytucji RP?

0 komentarze
Posąg sprawiedliwości

Jak Konstytucja RP normuje prawa i obowiązki obywateli? Wolności i prawa osobiste regulowane przez Konstytucję RP Konstytucja w jasny sposób określa wolności i prawa osobiste każdego człowieka zamieszkującego Polskę, w tym cudzoziemców. Najważniejsze jest prawo do życia….Nauczanie jest powszechne, publiczne i bezpłatne, edukacja jest obowiązkiem państwa. Ponadto każdy obywatel ma prawo do wolności twórczości artystycznej i badań naukowych. prawo w

czytaj więcej

Konstytucja RP – co zawiera, kiedy została uchwalona, jaka jest jej rola?

0 komentarze
polska flaga

Konstytucja RP składa się z preambuły, czyli wstępu i 243 artykułów, które podzielone są na konkretne rozdziały dotyczące ustroju państwa, wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela, źródeł prawa w Polsce, zasadach działania Sejmu i Senatu, prawach i obowiązkach Prezydenta RP, Rady prawo w

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje