wolności i prawa osobiste


Jakie są prawa i obowiązki człowieka wynikające z Konstytucji RP?

0 komentarze
Posąg sprawiedliwości

Jak Konstytucja RP normuje prawa i obowiązki obywateli? Wolności i prawa osobiste regulowane przez Konstytucję RP Konstytucja w jasny sposób określa wolności i prawa osobiste każdego człowieka zamieszkującego Polskę, w tym cudzoziemców. Najważniejsze jest prawo do życia….Oprócz tego każdy ma prawo do nietykalności i wolności osobistej. Nie można pozbawić tego człowieka, chyba że są to okoliczności regulowane prawem, np. w sytuacji popełnienia przestępstwa. prawo w , , , , , ,

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje