zasada państwa prawa


Główne zasady konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

1 komentarze
polska flaga powiewająca na wietrze

Zasada dobra wspólnego Zasada państwa demokratycznego Zasada państwa prawa Zasada państwa jednolitego Zasada zwierzchności narodu Zasada dobra wspólnego Jako pierwszą zasadę Konstytucja podaję zasadę dobra wspólnego….Zasada państwa prawa Ta zasada, nazywana także zasadą rządów prawa lub zasadą praworządności, jest zbiorczym wyrażeniem reguł i zasad, których Konstytucja nie nazywa wprost, ale które wynikają z istoty państwa prawa. prawo w , , , , , ,

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje