organizacje ochrony praw człowieka


Lista organizacji ochrony praw człowieka

4 komentarze
Europejski Trybunał Praw Człowieka

Prawa człowieka wynikają z posiadania przez jednostkę godności osobowej. Są one gwarantowane przez różne państwowe i międzynarodowe dokumenty. Powołano też organizacje, które mają dopilnować, by prawa prawo w , , , , , ,

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje