Konstytucja 3 maja, kiedyś a dzisiaj?

0 comments
Mapa Europy

W latach 1807 – 1815 funkcjonowała Konstytucja Księstwa Warszawskiego, później w czasie 1815 – 1832 była to już Konstytucja Królestwa Polskiego….Oczywiście współcześnie obowiązująca konstytucja nie jest tą samą, co ta ogłoszona w 1791 roku, ale była niezwykle ważna dla nas jako Polaków. Czym jest konstytucja? Słowo konstytucja było znane jeszcze na długo, zanim uchwalono ją 3 maja, była jednak używania z nieco innym znaczeniu. prawo w , ,

Read More

Czy konstytucja może być zmieniana jak prawo?

0 comments
Ludzie z napisem konstytucja

Czy da się zmienić konstytucje, w jakich wypadkach i jakie warunki muszą zostać spełnione? Czy polską konstytucję można zmienić? Co oznacza zmiana konstytucji? Konstytucja stała czy czasowa? Jak można zmienić konstytucję? Czy polską konstytucję można zmienić?…Jak można zmienić konstytucję? Artykuł 235 rozdziału XII Konstytucji RP dość dokładnie wyjaśnia, w jaki sposób może być dokonana zmiana w zapisach dokumentu. prawo w , ,

Read More

Konstytucja USA – historia, artykuły, poprawki

0 comments
Konstytucja USA

Ten akt prawny był wzorem dla wielu innych konstytucji na świecie, w tym także dla polskiej ustawy. Kiedy powstał ten najwyższy akt prawny w dziejach USA? Jaka jest jego historia i co zawiera Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki? Kiedy powstała Konstytucja USA?…Poprawki w Konstytucji USA Od momentu uchwalenia Konstytucji USA, wprowadzono 27 poprawek. Pierwszych dziesięć zostało przyjętych jeszcze w 1789 roku i są one określane jako Karta Praw Stanów Zjednoczonych. prawo w ,

Read More

Konstytucja francuska – co określa najważniejszy akt prawny Francji?

0 comments
Wieża Eiffla

Co określa Konstytucja Francji? Jaki przewiduje sposób sprawowania władzy i co mówi o najważniejszych urzędach w państwie? Charakter państwa Suwerenność Prezydent Rząd Parlament Charakter państwa W pierwszym artykule Konstytucji Francji z 1958 roku zostaje scharakteryzowane państwo….Suwerenność Zgodnie z Konstytucją suwerenność narodowa należy do ludu, a on może wykonywać ją przez swoich przedstawicieli albo w drodze referendum. prawo w ,

Read More

Jakie są prawa i obowiązki człowieka wynikające z Konstytucji RP?

0 comments
Posąg sprawiedliwości

Jak Konstytucja RP normuje prawa i obowiązki obywateli? Wolności i prawa osobiste regulowane przez Konstytucję RP Konstytucja w jasny sposób określa wolności i prawa osobiste każdego człowieka zamieszkującego Polskę, w tym cudzoziemców. Najważniejsze jest prawo do życia….Prawa i wolności polityczne w Konstytucji RP Obywatele RP mają prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestnictwa w nich. Mogą też zrzeszać się w związki zawodowe oraz organizacje społeczno-polityczne. prawo w ,

Read More

Główne zasady konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

0 comments
polska flaga powiewająca na wietrze

Wiele się mówi o Konstytucji, ale nie każdy ją zna na tyle, by wiedzieć, jakie są jej główne zasady. Najwyższa pora więc nieco się douczyć w tym przedmiocie….Zasada dobra wspólnego Zasada państwa demokratycznego Zasada państwa prawa Zasada państwa jednolitego Zasada zwierzchności narodu Zasada dobra wspólnego Jako pierwszą zasadę Konstytucja podaję zasadę dobra wspólnego. prawo w ,

Read More

Kto może starać się o obrońcę z urzędu?

0 comments
Podpisywanie dokumentów

Konstytucja RP gwarantuje jednak wszystkim obywatelom prawo do adwokata na wszystkich poziomach postępowania. Jeśli dla kogoś koszty prawnika są zbyt obciążające, możliwe jest skorzystanie z pomocy adwokata z urzędu. prawo w ,

Read More

prawo, przepisy, konstytucje