konstytucje


Konstytucja 3 maja, kiedyś a dzisiaj?

1 komentarze
Mapa Europy

W latach 1807 – 1815 funkcjonowała Konstytucja Księstwa Warszawskiego, później w czasie 1815 – 1832 była to już Konstytucja Królestwa Polskiego….Oczywiście współcześnie obowiązująca konstytucja nie jest tą samą, co ta ogłoszona w 1791 roku, ale była niezwykle ważna dla nas jako Polaków. Czym jest konstytucja? Słowo konstytucja było znane jeszcze na długo, zanim uchwalono ją 3 maja, była jednak używania z nieco innym znaczeniu. prawo w ,

czytaj więcej

Czy konstytucja może być zmieniana jak prawo?

1 komentarze
Ludzie z napisem konstytucja

Czy da się zmienić konstytucje, w jakich wypadkach i jakie warunki muszą zostać spełnione? Czy polską konstytucję można zmienić? Co oznacza zmiana konstytucji? Konstytucja stała czy czasowa? Jak można zmienić konstytucję? Czy polską konstytucję można zmienić?…Jak można zmienić konstytucję? Artykuł 235 rozdziału XII Konstytucji RP dość dokładnie wyjaśnia, w jaki sposób może być dokonana zmiana w zapisach dokumentu. prawo w ,

czytaj więcej

Konstytucja RP – co zawiera, kiedy została uchwalona, jaka jest jej rola?

0 komentarze
polska flaga

Konstytucja RP – historia, uchwalenie, nowelizacje Jakie są podstawowe zasady Konstytucji RP? Jakie jest znaczenie Konstytucji RP? Konstytucja RP – historia, uchwalenie, nowelizacje Historia konstytucji w Polsce sięga roku 1791, wtedy uchwalono słynną Konstytucję 3 maja….Jakie jest znaczenie Konstytucji RP? Konstytucja RP to najważniejszy akt prawny w Polsce. Reguluje ona funkcjonowanie całego kraju, od najwyższych władz państwowych, po wszystkich obywateli. Konstytucja zapewnia ład pod względem prawnym. prawo w ,

czytaj więcej

Konstytucja USA – historia, artykuły, poprawki

0 komentarze
Konstytucja USA

Ten akt prawny był wzorem dla wielu innych konstytucji na świecie, w tym także dla polskiej ustawy. Kiedy powstał ten najwyższy akt prawny w dziejach USA? Jaka jest jego historia i co zawiera Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki? Kiedy powstała Konstytucja USA?…Poprawki w Konstytucji USA Od momentu uchwalenia Konstytucji USA, wprowadzono 27 poprawek. Pierwszych dziesięć zostało przyjętych jeszcze w 1789 roku i są one określane jako Karta Praw Stanów Zjednoczonych. prawo w ,

czytaj więcej

Jakie są prawa i obowiązki człowieka wynikające z Konstytucji RP?

0 komentarze
Posąg sprawiedliwości

Jak Konstytucja RP normuje prawa i obowiązki obywateli? Wolności i prawa osobiste regulowane przez Konstytucję RP Konstytucja w jasny sposób określa wolności i prawa osobiste każdego człowieka zamieszkującego Polskę, w tym cudzoziemców. Najważniejsze jest prawo do życia….Prawa i wolności polityczne w Konstytucji RP Obywatele RP mają prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestnictwa w nich. Mogą też zrzeszać się w związki zawodowe oraz organizacje społeczno-polityczne. prawo w ,

czytaj więcej

Konstytucja francuska – co określa najważniejszy akt prawny Francji?

0 komentarze
Wieża Eiffla

Co określa Konstytucja Francji? Jaki przewiduje sposób sprawowania władzy i co mówi o najważniejszych urzędach w państwie? Charakter państwa Suwerenność Prezydent Rząd Parlament Charakter państwa W pierwszym artykule Konstytucji Francji z 1958 roku zostaje scharakteryzowane państwo….Suwerenność Zgodnie z Konstytucją suwerenność narodowa należy do ludu, a on może wykonywać ją przez swoich przedstawicieli albo w drodze referendum. prawo w ,

czytaj więcej

Główne zasady konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

1 komentarze
polska flaga powiewająca na wietrze

Wiele się mówi o Konstytucji, ale nie każdy ją zna na tyle, by wiedzieć, jakie są jej główne zasady. Najwyższa pora więc nieco się douczyć w tym przedmiocie….Zasada dobra wspólnego Zasada państwa demokratycznego Zasada państwa prawa Zasada państwa jednolitego Zasada zwierzchności narodu Zasada dobra wspólnego Jako pierwszą zasadę Konstytucja podaję zasadę dobra wspólnego. prawo w ,

czytaj więcej

Kto może starać się o obrońcę z urzędu?

1 komentarze
Podpisywanie dokumentów

Konstytucja RP gwarantuje jednak wszystkim obywatelom prawo do adwokata na wszystkich poziomach postępowania. Jeśli dla kogoś koszty prawnika są zbyt obciążające, możliwe jest skorzystanie z pomocy adwokata z urzędu. prawo w

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje