zasady konstytucji


Główne zasady konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

1 komentarze
polska flaga powiewająca na wietrze

Zasada dobra wspólnego Zasada państwa demokratycznego Zasada państwa prawa Zasada państwa jednolitego Zasada zwierzchności narodu Zasada dobra wspólnego Jako pierwszą zasadę Konstytucja podaję zasadę dobra wspólnego….Zasada państwa prawa Ta zasada, nazywana także zasadą rządów prawa lub zasadą praworządności, jest zbiorczym wyrażeniem reguł i zasad, których Konstytucja nie nazywa wprost, ale które wynikają z istoty państwa prawa. prawo w , , , , , ,

czytaj więcej

Konstytucja RP – co zawiera, kiedy została uchwalona, jaka jest jej rola?

0 komentarze
polska flaga

Jakie są podstawowe zasady Konstytucji RP? W ustawie zasadniczej zawarte są główne zasady, które regulują funkcjonowanie państwa….Konstytucja RP – historia, uchwalenie, nowelizacje Jakie są podstawowe zasady Konstytucji RP? Jakie jest znaczenie Konstytucji RP? Konstytucja RP – historia, uchwalenie, nowelizacje Historia konstytucji w Polsce sięga roku 1791, wtedy uchwalono słynną Konstytucję 3 maja. prawo w , , , , , ,

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje