Czy konstytucja może być zmieniana jak prawo?

0 comments
Ludzie z napisem konstytucja

Czy da się zmienić konstytucje, w jakich wypadkach i jakie warunki muszą zostać spełnione? Czy polską konstytucję można zmienić? Co oznacza zmiana konstytucji? Konstytucja stała czy czasowa? Jak można zmienić konstytucję? Czy polską konstytucję można zmienić?…Jak można zmienić konstytucję? Artykuł 235 rozdziału XII Konstytucji RP dość dokładnie wyjaśnia, w jaki sposób może być dokonana zmiana w zapisach dokumentu. prawo w , , , , , , ,

Read More

prawo, przepisy, konstytucje