Czym jest Powszechna deklaracja praw człowieka? Kogo dotyczy i jakie są jej podstawowe zasady? Jeśli nadal nie wiesz, to dobrze trafiłeś. Odpowiedź na te pytania znajdziesz w artykule.

Powszechna deklaracja praw człowieka

Ten dokument to jeden z najważniejszych zbiorów praw człowieka, a także zasad ich stosowania. Jest uznawany za jedno z największych osiągnięć ONZ i został przetłumaczony na ponad 500 języków świata. Powszechna deklaracja praw człowieka została uchwalona 10 grudnia 1948 w Paryżu i do dziś jest źródłem inspiracji dla wielu międzynarodowych traktatów. W jej skład wchodzi 30 artykułów dotyczących praw i wolności przynależnych każdemu człowiekowi.

Kogo dotyczy Powszechna deklaracja praw człowieka?

Ten dokument jest odpowiedzią ONZ na okrucieństwa II Wojny Światowej i dotyczy wszystkich ludzi na świecie, bez względu na ich kraj pochodzenia, zamieszkania, różnice rasy, koloru, płci czy języka. Powszechna deklaracja praw człowieka dotyczy ludzi każdego wyznania i o każdych poglądach politycznych, bez względu na to, jaki jest ich status majątkowy.

Co zawiera powszechna deklaracja praw człowieka?

Najważniejsze zasady zawarte w tym dokumencie to:

 • Wszyscy ludzie są równi i wolni.
 • Każdy człowiek ma prawo do życia i bezpieczeństwa.
 • Nikt nie może zostać wygnany z kraju.
 • Wszyscy ludzie są równi wobec prawa. Oznacza to, że są oni uprawnieni to jednakowej ochrony prawnej (bez dyskryminacji).
 • Deklaracja zakazuje niewolnictwa, służebności i handlu niewolnikami.
 • Deklaracja zakazuje wszelkich tortur oraz nieludzkiego i okrutnego traktowania ludzi, bez względu na ich płeć, rasę i inne czynniki, które zostały wymienione wcześniej.
 • Każdy człowiek ma prawo odwołać się do sądu, jeśli jego podstawowe prawa zostaną pogwałcone.
 • Każdy, kto jest podejrzany o jakieś przestępstwo, ma prawo do tego, aby uznawano go za niewinnego do momentu, aż wina nie zostanie mu udowodniona podczas rozprawy. Ponadto, jeśli oskarżony zostanie uznany za winnego, nie wolno stosować wobec niego cięższej kary niż ta, która była stosowana w chwili popełnienia przestępstwa.
 • Każdy ma prawo do ochrony prawnej przeciwko arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, honor i dobre imię.
 • Każdy może sam wybrać miejsce zamieszkania (w każdym państwie) i ma prawo zarówno do opuszczenia swojego kraju, jak i powrotu do niego.
 • Każdy, kto jest prześladowany, ma prawo ubiegać się o azyl. Może również korzystać z niego w innych krajach.
 • Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Ma również prawo do zmiany religii.
 • Każdy ma prawo do wolności poglądów i ich swobodnego wyrażania.
 • Wszyscy mają prawo do posiadania obywatelstwa.
 • Każdy pełnoletni ma prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Co więcej, przysługują im równe prawa nie tylko podczas zawierania małżeństwa, ale również w czasie jego trwania i po jego zakończeniu. Niestety w wielu krajach ta zasada jest notorycznie łamana…, jak i to, że do małżeństw może dochodzić tylko przy dobrowolnej zgodzie małżonków.
kategoria: Prawa obywatela

komentarze

 • 2022-02-20

  Wszystko ładnie brzmi na papierze, a gdzie są różne instytucje i organy, gdy trzeba egzekwować stosowanie ich praw? Bo z tego co można zauważyć, patrzeć na sytuację na świecie, wszyscy elegancko umywają rączki.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

prawo, przepisy, konstytucje