prokurator kto to


Jak zostać prokuratorem, jakie studia i wykształcenie musi mieć prokurator?

4 komentarze
prokurator-jakie studia

Prokurator w Polsce to zawód zaufania publicznego i chcąc wykonywać jego obowiązki trzeba liczyć się z latami nauki, studiów i zdobywaniem doświadczenia. Jak zostać prokuratorem? Jakie wykształcenie musi mieć prokurator? Co zrobić, aby zostać prokuratorem?…W stosunku do asesorów prokuratury stosuje się przepisy dotyczące prokuratorów, z wyłączeniem niektórych. Okres stażu zawodowego prokuratora wynosi co najmniej rok, zanim może on uzyskać stanowisko prokuratora. Wymagana jest tutaj aprobata przez nadzorującego prokuratora aprobanta. prawo w ,

czytaj więcej

Znani polscy prokuratorzy, z czego zasłynęli?

1 komentarze
znani prokuratorzy

Prokuratorzy Polski Ludowej Rzeczywistość prawna w realiach Polski Ludowej oscylowała pomiędzy propagandą i cenzurą. Wpływy radzieckie odcisnęły w tym okresie głębokie piętno na postawach ówczesnych prokuratorów….Zanim wprowadzono regulacje dotyczące prokuratury cywilnej, na mocy dekretu wydanego przez Józefa Piłsudskiego powstała instytucja Naczelnego Prokuratora Wojskowego. Według założeń miał być zwierzchnikiem prokuratorów wojskowych wszystkich stopni. prawo w

czytaj więcej

Prokuratura w Polsce – definicja, struktura, historia

1 komentarze
prokuratura w Polsce

Na czele prokuratury w Polsce stoi Prokurator Generalny, który m.in. reprezentuje instytucję w Sejmie i Senacie i jest przełożonym pozostałych prokuratorów. Na straży niezależności prokuratorów stoi Krajowa Rada Prokuratorów, która ma charakter doradczy….Wśród państw Rady Europy to stosunkowo unikalne rozwiązanie, dzięki któremu Prokurator Generalny może działać w śledztwach i dochodzeniach. prawo w

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje