Zawód prokuratora niesie ze sobą prestiż, uznanie oraz szacunek, jednak przede wszystkim nierozerwalnie wiąże się z ciężką, mozolną pracą. Prokurator w Polsce to zawód zaufania publicznego i chcąc wykonywać jego obowiązki trzeba liczyć się z latami nauki, studiów i zdobywaniem doświadczenia. Jak zostać prokuratorem?

Jakie wykształcenie musi mieć prokurator?

Profesja prokuratora to odpowiedzialna praca, pełna poświęceń i wyrzeczeń. Od początku tzw. oskarżycielowi towarzyszy nauka, z którą prokurator nie rozstaje się do schyłku swojej kariery. Osoby, które rozważają chęć wykonywania zawodu prokuratora muszą liczyć się z koniecznością ukończenia studiów prawniczych. Prawo to kierunek, który znajdziemy obecnie na praktycznie każdym uniwersytecie, wydziały prawa mieszczą się również w wyższych szkołach niepublicznych.

jak zostać prokuratoremW toku studiów młodzi adepci prawniczej sztuki zgłębiają zasady i regulacje wszystkich dziedzin prawa. Chociaż podstawą w wykonywaniu zawodu prokuratora jest kodeks karny, przyszli oskarżyciele uczą się również przedmiotów z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, gospodarczego. Poznają zasady logiki, przyswajają prawoznawstwo i historię prawa.

Co zrobić, aby zostać prokuratorem?

Ścieżka do wymarzonego zawodu prokuratora jest długa i żmudna. Chcąc stanąć na sali sądowej w roli oskarżyciela, trzeba liczyć się nie tylko z ukończeniem pięcioletnich studiów. Do lat nauki na uczelni należy doliczyć aplikację prokuratorską, która trwa 36 miesięcy. Aplikantem może zostać osoba, która posiada polskie obywatelstwo i w pełni korzysta z praw cywilnych i obywatelskich. Musi również wykazywać się nieskazitelnych charakterem.

Aplikacja prokuratorska – jak wygląda?

Szkolenie wstępne dla kadr prokuratury prowadzi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Podczas aplikacji absolwenci uczelni zapoznają się z obowiązującymi przepisami i odbywają warsztaty oraz praktyki, które stanowią obecnie ok. 80% aplikacji. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów wielu dziedzin, zwłaszcza sędziów i prokuratorów. Kolejne cykle szkoleniowe kończą się sprawdzianem, który weryfikuje wiedzę i nabyte umiejętności aplikantów. Aplikacja prokuratorska kończy się złożeniem egzaminu prokuratorskiego.

Kim jest asesor prokuratury?

Asesor prokuratury to osoba mianowana, która ukończyła aplikację prokuratorską i pozytywnie zdała kończący ją egzamin. Asesorów prokuratury mianuje i zwalnia Prokurator Generalny. Prokurator Generalny może też mianować asesorem prokuratury osobę, która zdała egzamin radcowski lub adwokaci i co najmniej przez rok była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego lub wykonywała czynności związane z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe.

W stosunku do asesorów prokuratury stosuje się przepisy dotyczące prokuratorów, z wyłączeniem niektórych. Okres stażu zawodowego prokuratora wynosi co najmniej rok, zanim może on uzyskać stanowisko prokuratora. Wymagana jest tutaj aprobata przez nadzorującego prokuratora aprobanta.

kategoria: Prawo

komentarze

  • Nima 2021-10-26

    Dla mnie z zawodów, jakie można wybrać po prawie chyba najgorszy jest właśnie prokurator. Trzeba być bardzo odpornym psychicznie, umieć odgrodzić życie prywatne od zawodowego, by być dobrym w tej profesji. Człowiek codziennie jakby nie patrzeć mierzy się ze złem tego świata. To musi przytłaczać. Studia też trudne, więc w sumie przygotowujące na taki trud.

  • Anonim 2023-01-23

    W sumie dobra robota, chociaż jak dla mnie bardzo uciążliwa wydaje się aplikacja po studiach

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

prawo, przepisy, konstytucje