Zawód prokuratora niesie ze sobą prestiż, uznanie oraz szacunek, jednak przede wszystkim nierozerwalnie wiąże się z ciężką, mozolną pracą. Prokurator w Polsce to zawód zaufania publicznego i chcąc wykonywać jego obowiązki trzeba liczyć się z latami nauki, studiów i zdobywaniem doświadczenia. Jak zostać prokuratorem?

Jakie wykształcenie musi mieć prokurator?

Profesja prokuratora to odpowiedzialna praca, pełna poświęceń i wyrzeczeń. Od początku tzw. oskarżycielowi towarzyszy nauka, z którą prokurator nie rozstaje się do schyłku swojej kariery. Osoby, które rozważają chęć wykonywania zawodu prokuratora muszą liczyć się z koniecznością ukończenia studiów prawniczych. Prawo to kierunek, który znajdziemy obecnie na praktycznie każdym uniwersytecie, wydziały prawa mieszczą się również w wyższych szkołach niepublicznych.

jak zostać prokuratoremW toku studiów młodzi adepci prawniczej sztuki zgłębiają zasady i regulacje wszystkich dziedzin prawa. Chociaż podstawą w wykonywaniu zawodu prokuratora jest kodeks karny, przyszli oskarżyciele uczą się również przedmiotów z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, gospodarczego. Poznają zasady logiki, przyswajają prawoznawstwo i historię prawa.

Co zrobić, aby zostać prokuratorem?

Ścieżka do wymarzonego zawodu prokuratora jest długa i żmudna. Chcąc stanąć na sali sądowej w roli oskarżyciela, trzeba liczyć się nie tylko z ukończeniem pięcioletnich studiów. Do lat nauki na uczelni należy doliczyć aplikację prokuratorską, która trwa 36 miesięcy. Aplikantem może zostać osoba, która posiada polskie obywatelstwo i w pełni korzysta z praw cywilnych i obywatelskich. Musi również wykazywać się nieskazitelnych charakterem.

Aplikacja prokuratorska – jak wygląda?

Szkolenie wstępne dla kadr prokuratury prowadzi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Podczas aplikacji absolwenci uczelni zapoznają się z obowiązującymi przepisami i odbywają warsztaty oraz praktyki, które stanowią obecnie ok. 80% aplikacji. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów wielu dziedzin, zwłaszcza sędziów i prokuratorów. Kolejne cykle szkoleniowe kończą się sprawdzianem, który weryfikuje wiedzę i nabyte umiejętności aplikantów. Aplikacja prokuratorska kończy się złożeniem egzaminu prokuratorskiego.

Kim jest asesor prokuratury?

Asesor prokuratury to osoba mianowana, która ukończyła aplikację prokuratorską i pozytywnie zdała kończący ją egzamin. Asesorów prokuratury mianuje i zwalnia Prokurator Generalny. Prokurator Generalny może też mianować asesorem prokuratury osobę, która zdała egzamin radcowski lub adwokaci i co najmniej przez rok była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego lub wykonywała czynności związane z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe.

W stosunku do asesorów prokuratury stosuje się przepisy dotyczące prokuratorów, z wyłączeniem niektórych. Okres stażu zawodowego prokuratora wynosi co najmniej rok, zanim może on uzyskać stanowisko prokuratora. Wymagana jest tutaj aprobata przez nadzorującego prokuratora aprobanta.

Comments

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    prawo, przepisy, konstytucje