kto to jest prokurator


Znani polscy prokuratorzy, z czego zasłynęli?

1 komentarze
znani prokuratorzy

Prokuratorzy Polski Ludowej Rzeczywistość prawna w realiach Polski Ludowej oscylowała pomiędzy propagandą i cenzurą. Wpływy radzieckie odcisnęły w tym okresie głębokie piętno na postawach ówczesnych prokuratorów….Zanim wprowadzono regulacje dotyczące prokuratury cywilnej, na mocy dekretu wydanego przez Józefa Piłsudskiego powstała instytucja Naczelnego Prokuratora Wojskowego. Według założeń miał być zwierzchnikiem prokuratorów wojskowych wszystkich stopni. prawo w ,

czytaj więcej

Prokuratura w Polsce – definicja, struktura, historia

1 komentarze
prokuratura w Polsce

Na czele prokuratury w Polsce stoi Prokurator Generalny, który m.in. reprezentuje instytucję w Sejmie i Senacie i jest przełożonym pozostałych prokuratorów. Na straży niezależności prokuratorów stoi Krajowa Rada Prokuratorów, która ma charakter doradczy….Wśród państw Rady Europy to stosunkowo unikalne rozwiązanie, dzięki któremu Prokurator Generalny może działać w śledztwach i dochodzeniach. prawo w

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje