zasada dobra wspólnego


Główne zasady konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

1 komentarze
polska flaga powiewająca na wietrze

Zasada dobra wspólnego Zasada państwa demokratycznego Zasada państwa prawa Zasada państwa jednolitego Zasada zwierzchności narodu Zasada dobra wspólnego Jako pierwszą zasadę Konstytucja podaję zasadę dobra wspólnego….Chodzi tu o deklarację, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Zasada ta zobowiązuje władze publiczne do przeciwdziałania sytuacjom, w których jednostki lub grupy zmierzają do zawłaszczenia dla siebie dobra wspólnego. prawo w ,

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje