Europejski Trybunał Praw Człowieka – czym się zajmuje, co rozstrzyga?

0 komentarze
prawa człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygając spory dotyczące przestrzegania praw człowieka na arenie międzynarodowej, stoi na straży praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz dodatkowych Protokołach. Czym zajmuje się Europejski Trybunał Praw Człowieka, jaka jest jego struktura i co należy zrobić, aby wnieść do niego skargę?

czytaj więcej
1 5 6 7

prawo, przepisy, konstytucje