Osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, mogą przyjąć lub odrzucić spadek. Odrzucenie, może uchronić nas od długów spadkodawcy, ale oczywiście możemy też zrezygnować ze spadku ze względów osobistych lub podatkowych. A jakie formalności trzeba dopełnić, aby odrzucić spadek? Jaki jest termin odrzucenia i o czym musimy pamiętać?

Jak odrzucić spadek?

Śmierć spadkodawcy nie oznacza, że ostatecznie nabyliśmy już wszystkie prawa do spadku, mamy jeszcze czas na to, aby go przyjąć lub odrzucić. Ile wynosi termin na odrzucenie spadku? Sześć miesięcy od momentu, w którym dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy powołani do spadku. Jeśli nie chcemy go przyjąć, powinniśmy w tym czasie złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub notariuszem. Jeśli we wspomnianym okresie nie złożymy żadnego oświadczenia, prawnie będzie to oznaczać, że przyjęliśmy spadek.

Odrzucenie spadku – skutki

Decydując się na odrzucenie spadku, trzeba zdawać sobie sprawę z jego konsekwencji. Po pierwsze, osoba, która go odrzuci, jest traktowana tak, jakby nie dożyła jego otwarcia (czyli dnia śmierci spadkodawcy). Oznacza to, że udział spadkowy przypada dzieciom spadkobiercy (który złożył wniosek o odrzucenie) lub pozostałym ustawowym spadkobiercom. Natomiast jeśli chcemy uchronić również nasze dzieci od długów, muszą one także odrzucić spadek. Mogą zrobić to samodzielnie lub, jeśli są nieletnie, my możemy to zrobić w ich imieniu.

Skutki odrzucenia spadku wyglądają nieco inaczej w przypadku dziedziczenia z testamentu. Wtedy na nasze miejsce wchodzą inni spadkobiercy testamentowi, podstawieni lub ustawowi.

Wniosek o odrzucenie spadku

Wniosek o odrzucenie spadku możemy złożyć przed sądem lub notariuszem. W pierwszym przypadku może to potrwać trochę dłużej… Ponadto trzeba być przygotowanym na opłatę za wniosek o odebraniu oświadczenia o odrzuceniu spadku w wysokości 50 zł. Jeśli zależy nam na czasie, możemy również załatwić to u notariusza w ciągu jednego dnia. Tam za złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku zapłacimy 50 zł plus 23% podatku, co w sumie da nam niecałe 62 zł. W tym przypadku trzeba się także liczyć z dodatkowymi kosztami wypisów aktu notarialnego.

A co jeszcze złożyć oprócz wniosku? Do oświadczenia o odrzuceniu spadku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy lub testament. Z kolei jeśli chcemy uchronić przed długiem również nasze nieletnie dzieci. Najpierw powinniśmy poprosić o zgodę sąd opiekuńczy. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o zgodę na odrzucenie spadku, ksero aktu zgonu, zupełny akt urodzenia małoletniego, ksero oświadczenia o odrzuceniu spadku i znaczek opłaty sądowej, który kosztuje 40 zł.

Takie odrzucenie spadku to nie tylko dobry sposób na uniknięcie długów, które mogą na nas spaść po śmierci naszych najbliższych, ale również sposób na przekazanie odziedziczonych pieniędzy innym członkom rodziny bez konieczności przeprowadzania działu spadku.

kategoria: Prawo

komentarze

  • D. 2022-04-08

    Niestety mnie i moją siostrę będzie czekać odrzucenie spadku w najbliższym czasie. Dobrze, że teraz wiemy jak się za to zabrać – może będzie chociaż trochę łatwiej i szybciej, niż tak działać w ciemno.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

prawo, przepisy, konstytucje