ustrój polityczny usa


Konstytucja USA – historia, artykuły, poprawki

0 komentarze
Konstytucja USA

Uważa się, że to pierwsza na świecie ustawa zasadnicza, która reguluje w jasny sposób system prawny i ustrój polityczny tego kraju. Konstytucja USA weszła w życie 4.07.1789 roku i obowiązuje do dziś. Aktualnie liczy ona 27 poprawek i jest stosowana przez wszystkie stany. prawo w , , , ,

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje