Prokuratura w Polsce – definicja, struktura, historia

0 comments
prokuratura w Polsce

Historia prokuratury w Polsce Struktura prokuratury w Polsce Prokuratura w Polsce – zadania Historia prokuratury w Polsce Polski termin prokuratura ma swoje korzenie w języku łacińskim….Struktura prokuratury w Polsce Organy oraz strukturę organizacyjną prokuratury w Polsce określa ustawa o prokuraturze. prawo w ,

Read More

Znani polscy prokuratorzy, z czego zasłynęli?

0 comments
znani prokuratorzy

Znani prokuratorzy z okresu II Rzeczpospolitej Prokuratura w Polsce, po odzyskaniu niepodległości, kształtowała się na wzór prokuratur funkcjonujących w państwach zaborczych….Słynni prokuratorzy III Rzeczpospolitej Czasy po 1989 roku przyniosły szereg zmian politycznych i ustrojowych, które wpłynęły na rozwój i kształtowanie polskiej prokuratury. W dziejach ówczesnej Polski na uwagę zasługuje postać Wiesława Chrzanowskiego. prawo w

Read More

prawo, przepisy, konstytucje