co to jest kodeks pracy i co reguluje


Co Kodeks Pracy mówi o odzieży roboczej w pracy?

1 komentarze
robotnik w odzieży roboczej

Kwestie te zostały uregulowane w Kodeksie pracy. Jakie inne kwestie reguluje Kodeks pracy? Warto zaznaczyć, że opisane wyżej kwestie dotyczące tego, kto powinien nosić odzież roboczą, to nie jedyne, które zostały określone w Kodeksie pracy….Kodeks pracy jest nadrzędnym dokumentem, który określa i reguluje stosunki zachodzące między pracownikiem oraz pracodawcą. Stanowi dokładny wykaz ich praw i obowiązków względem siebie. Kwestia odzieży roboczej została bardzo starannie wyjaśniona w tym dokumencie. prawo w , , ,

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje