co reguluje kodeks pracy


Co Kodeks Pracy mówi o odzieży roboczej w pracy?

1 komentarze
robotnik w odzieży roboczej

Kwestie te zostały uregulowane w Kodeksie pracy. Jakie inne kwestie reguluje Kodeks pracy? Warto zaznaczyć, że opisane wyżej kwestie dotyczące tego, kto powinien nosić odzież roboczą, to nie jedyne, które zostały określone w Kodeksie pracy….Jakie inne kwestie reguluje Kodeks pracy? Czym jest odzież robocza? Pojęcie „odzież robocza” bardzo często bywa mylone przez pracowników z odzieżą ochronną. Warto wyjaśnić różnice pomiędzy nimi, zanim przejdziemy do kwestii określonych w Kodeksie Pracy. prawo w , , ,

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje