Najprościej mówiąc, przedawnienie roszczeń oznacza, że dłużnik nie musi już spłacać należności wierzycielowi. A co mówią przepisy na temat przedawnienia roszczeń? Jakie są okresy przedawnienia i o czym warto pamiętać?

Przedawnienie roszczeń

Po okresie przedawnienia wierzyciel nie będzie mógł już skutecznie dochodzić spłaty. Jednak okresy te mogą się różnić w zależności od rodzaju roszczenia, niektóre następują po paru miesiącach, inne nawet po kilku latach. Wszystkie informacje w tej sprawie zapisane są w Kodeksie cywilnym, możesz do niego zajrzeć, aby doczytać szczegóły. Pamiętaj także, że okres przedawnienia może się wydłużyć. Dlatego najpierw sprawdź, ile wynosi on w przypadku twoich roszczeń i jakie czynności mogą przerwać ten termin.

Ogólne terminy przedawnienia roszczeń

Kodeks cywilny przewiduje dwa ogólne terminy przedawnienia roszczeń oraz inne terminy dotyczące szczególnych przypadków. Te ogólne wynoszą:

  • 6 lat w przypadku roszczeń majątkowych,
  • 3 lata w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe (takie jak czynsz, alimenty czy zapłata raty w umowie leasingu). Poza tym okres 3-letni dotyczy także roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warto przy tym pamiętać, że w tym przypadku koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Termin przedawnienia roszczeń – szczególne przypadki

Najkrótszy okres przedawnienia, jaki znajdziemy w kodeksie cywilnym, wynosi 6 miesięcy. Kiedy znajduje on zastosowanie? Przede wszystkim w roszczeniach pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki. Ponadto 6-miesięczny okres przedawnienia następuje w przypadku roszczeń o naprawienie szkody, która wynika z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu, a także roszczeń przewoźnika względem innych przewoźników (uczestniczących w przewozie przesyłki).

W innych sytuacjach termin przedawnienia może wynosić rok. Między innymi w przypadku roszczenia z tytułu umowy spedycji. Z kolei 2-letni okres przedawnienia odnosi się do roszczeń wynikających z umowy o dzieło i zlecenie, roszczeń przysługującym przedsiębiorcom i rzemieślnikom z tytułu dokonanej sprzedaży, a także roszczeń z tytułu mandatów za jazdę bez biletu czy usług telekomunikacyjnych.

Szczególnym przypadkiem są także roszczenia z tytułu sprzedaży towarów eksportowych (z Polski za granicę) na mocy Konwencji Nowojorskiej, wtedy okres przedawnienia wynosi 4 lata. W kodeksie cywilnym znajdziemy także pięcioletni termin dotyczący roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych i zapisu w testamencie. Jeden z najdłuższych okresów przedawnienia to 30 lat i dotyczy on zabójstwa.

Przerwanie terminu przedawnienia

Jak już wspomnieliśmy na początku, bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany. Dzieje się tak wtedy, gdy dłużnik przyzna się, że zalega z zapłatą i poprosi o rozłożenie jej na raty, a także w przypadku wszczęcia mediacji. Termin przedawnienia wstrzymuje także każda czynność przed sądem.

kategoria: Prawo

komentarze

  • Fomo 2020-12-05

    Przyznam, że jestem w szoku, że są to tak krótkie terminy. Bardzo szybko dłużnik ma anulowane zaległości. Średnio mi się to podoba. Ktoś całe życie żyje okej, a inni naginają zasady i tak szybko mają znowu czystą kartę? Bez sensu!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

prawo, przepisy, konstytucje