Pojęcie ogłoszenia upadłości konsumenckiej pojawiło się w polskim prawie stosunkowo niedawno, bo dopiero w 2009 roku. Od tego czasu skorzystało z tego rozwiązania już wiele osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Ogłoszenie bankructwa nie jest jednak takie proste, czasami wymaga ono konsultacji z prawnikiem. Co warto wiedzieć o upadłości konsumenckiej? Kto może ją ogłosić i od czego należy zacząć?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłością konsumencką nazywa się redukcję lub umorzenie zobowiązań danej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Taki stan musi wynikać z niezawinionej niewypłacalności. Dotyczy to sytuacji, kiedy konsument nie jest w stanie pokryć zobowiązań i kosztów utrzymania z pobieranego wynagrodzenia. Upadłość konsumencką można brać pod uwagę, jeśli doszło do niej z przyczyn losowych, np. w wyniku choroby, a nie wtedy, gdy konsument doprowadził do niej na skutek własnych działań i zaniedbań.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Jak już zostało wspomniane, upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna. Sąd musi stwierdzić, że jest ona niewypłacalna i jest to stan trwały. Oczywiście nie odbywa się to w sposób automatyczny. Konsument musi złożyć stosowny wniosek i dołączyć do niego szereg dokumentów, potwierdzających trudną sytuację, w której się znalazł. Wiąże się to z opłatą w wysokości 30 zł. Ogłoszenie bankructwa nie jest łatwym procesem, czasami warto skorzystać z pomocy specjalisty, który wyjaśni krok po kroku, jakie czynności należy podjąć. Praktyczne informacje o upadłości konsumenckiej znajdują się na blogu prawnika upadlosckonsumencka.expert, gdzie można zapoznać się ze zmianami w polskim prawie upadłościowym i naprawczym.

Laptop i notes na biurku

Kiedy wniosek o upadłość może zostać oddalony?

Nie każdy wniosek o upadłość konsumencką zostanie przyjęty i pozytywnie rozpatrzony. Istnieją konkretne przesłanki, które mogą to uniemożliwić. Wśród nich wymienia się między innymi umorzenie postępowania upadłościowego prowadzonego w terminie do 10 lat przed złożeniem wniosku, uchylenie planu spłaty wierzycieli w poprzednim postępowaniu upadłościowym czy skargę pauliańską. Tych wytycznych może być znacznie więcej, czasami powodem odrzucenia wniosku może być brak dołączenia odpowiednich dokumentów. Bywa też, że przesłanki negatywne wcale nie muszą oznaczać braku możliwości ogłoszenia upadłości, sąd może zastosować tzw. klauzulę rozsądku.

Upadłość konsumencka – w czym pomoże prawnik?

Prawnik przede wszystkim pomoże w zrozumieniu całego procesu upadłościowego. Dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z prawem, może to być nieco skomplikowane. Specjalista wskaże, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, jak opisać swoją sytuację życiową, jakie dokumenty dołączyć itp. To wszystko może przyspieszyć proces ogłaszania upadłości, jeśli wszelkie formalności zostaną dopełnione od razu. Do tego dochodzą jeszcze wprowadzane zmiany w prawie upadłościowym, z którymi specjaliści są na bieżąco i wiedzą, co należy zrobić, aby się do nich zastosować.

kategoria: Pomoc prawna

komentarze

  • Tamara 2022-05-02

    wiele osób boi się jak ognia upadłości konsumenckiej, a jak dla mnie to całkiem rozsądne posunięcie, zwłaszcza z dobrym prawnikiem włos z głowy nie spadnie 🙂

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

prawo, przepisy, konstytucje