Czym jest rękojmia? W jaki sposób konsumenci mogą z niej skorzystać? Jak zgłosić reklamację w oparciu o rękojmię?

Czym jest rękojmia?

Rękojmia jest jedną z możliwych podstaw do złożenia przez konsumenta reklamacji w przypadku zakupu wadliwego towaru. Konsument może zrobić to w oparciu o gwarancję albo właśnie rękojmię. Rękojmia obejmuje wady fizyczne i prawne produktu. Dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak i używanych.

Stanowi odpowiedzialność sprzedawcy względem klienta i wynika z umowy stron. Jest ona oparta na zasadzie ryzyka. Ma charakter absolutny, co oznacza, że jest niezależna od winy sprzedawcy. Sprzedawca nie może więc się zwolnić z takiej odpowiedzialności, ani wyłączyć czy choćby ją ograniczyć.

Jakie wady obejmuje rękojmia?

Jak napisaliśmy już powyżej, rękojmia dotyczy wad prawnych i fizycznych produktu. Co należy przez to rozumieć? Z wadami prawnymi mamy do czynienia, jeśli okaże się, że sprzedany przedmiot był własnością osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej w formie dzierżawy, hipoteki lub użytkowania.

Wady fizyczne natomiast mogą polegać na zmniejszeniu wartości przedmiotu lub jego użyteczności, a także niekompletności – braku określonych części lub cech. Z tym ostatnim mamy do czynienia, jeśli zakupiony przedmiot nie działa tak, jak powinien, czyli nie spełnia swoich zadań.

Odpowiedzialność za wadę fizyczną produktu spoczywa na sprzedawcy jeżeli istniała ona przed wydaniem danej rzeczy, ale także w sytuacji, gdy powstała już po wydaniu, ale z przyczyny, która już wcześniej w owej rzeczy tkwiła.

wózek sklepowy

Jak działa rękojmia?

Konsument, który odkryje fizyczną lub prawną wadę zakupionego produktu, może z tego tytułu zgłosić reklamację. Może ona być zgłoszona w dowolnej formie. Trzeba jedynie zrobić to w terminie określonym przez przepisy prawa, a także dysponować potwierdzeniem zakupu – jako takie może posłużyć paragon dołączony do sprzedaży, e-maile, świadkowie transakcji albo wydruk z konta bankowego, który ją potwierdzi.

Jakie są skutki reklamacji na podstawie rękojmi? Otóż konsument może zażądać usunięcia wady, naprawienia rzeczy lub obniżenia ceny. Jeżeli sprzedawca produktu jest jednocześnie jego producentem, konsument może również wymienić wadliwą rzecz na egzemplarz, w którym wada nie występuje.

Inną możliwością jest odstąpienie od umowy. Konsument nie może jednak tego zrobić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar lub usunie wskazaną wadę.

Rękojmia czy gwarancja?

Jak zaznaczyliśmy na początku artykułu, konsument może zgłosić reklamację w oparciu o rękojmię lub gwarancję. Czy różnią się te dwie opcje?

Rękojmia jest ustawowo określona 2-letnim terminem, natomiast gwarancja jest udzielana na czas oznaczony przez producenta – może być nawet dożywotnia. W przypadku gwarancji to producent w karcie gwarancyjnej określa możliwe żądania konsumenta.

kategoria: Prawo

komentarze

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

    prawo, przepisy, konstytucje