Prokurator to stanowisko, które każdy zna, ale mało kto w pełni rozumie specyfikę tej pracy. Nie sprowadza się ona oczywiście jedynie do występów w sądzie pełnymi zarzutów względem oskarżonych. Na czym więc polega praca prokuratora?

Czym zajmuje się prokurator?

Prokurator to funkcjonariusz publiczny odpowiedzialny za nadzór nad wykrywaniem i ściganiem przestępstw oraz postępowaniem karnym. Głównym zadaniem prokuratora jest prowadzenie nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym w prawie karnym, co obejmuje współpracę z policją i innymi organami ścigania oraz analizę zebranych dowodów. Prokurator może także samodzielnie wszczynać, prowadzić i zamykać postępowanie przygotowawcze, zwłaszcza w sprawach dotyczących cięższych przestępstw.

Prokurator przesłuchuje podejrzanych, a w przypadku potrzeby może wystąpić z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Ma też możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do sprawy zeznań świadka koronnego. W procesie przygotowawczym może nakładać kary pieniężne na osoby uchylające się od zeznań. Prokurator sporządza i wnosi akt oskarżenia, pełniąc rolę oskarżyciela publicznego przed sądem. W przypadku ukrywania się podejrzanych może wystawić list gończy oraz przedłużać postępowanie przygotowawcze. Prokurator może również uczestniczyć w sprawach wykroczeń oraz w określonych sytuacjach żądać wszczęcia postępowania cywilnego.

Jakie cechy musi mieć prokurator?

Do skutecznego wykonywania swoich obowiązków, prokurator musi posiadać odpowiednią wiedzę. Jest to praca bardzo wymagająca i trudna, dlatego jedną z podstawowych cech każdego prokuratora powinna być wysoka odporność na stres. Stanowiska prawnicze często wykazują się decyzyjnością w sprawach dotyczących ludzkiego życia i wolności. Dlatego też osoby na tych stanowiskach muszą wykazywać się pełnym profesjonalizmem i rzetelnością.

Przy prowadzeniu spraw, prokurator musi również mieć łatwość w czytaniu innych ludzi i współpracowaniu z nimi. Potrzeba do tego sporo empatii i umiejętności logicznego myślenia. Ostatnią, lecz niemniej ważną cechą, która jest istotna dla stanowiska prokuratora, jest zdolność do precyzyjnego argumentowania swoich wniosków.

Czy prokurator ma normowane godziny pracy?

Prokuratorzy nie mają stałych godzin pracy. Pracują za to zadaniowo, a więc czas, jaki muszą poświęcić, wynika z ilości spraw i zadań z nimi związanych. Mimo to przyjęło się, że powinni oni być obecni w prokuraturze w godzinach jej otwarcia, a więc przeciętnie od 7:30 do 15:30. Współcześnie jednak obecność w biurze przyjmuje zazwyczaj formę zmianową, więc prokurator może również pracować np. w godzinach 14:00 do 20:30.

Podsumowując, prokurator jest bardzo ważną postacią w systemie polskiego sądownictwa. Jego praca, jeśli rzetelnie wykonana, ma na celu wsparcie bezpieczeństwa publicznego i wymierzanie kar osobom z poważnymi przewinieniami. Jest to praca trudna i wymagająca, jednak prawnikom z powołania potrafi dawać ogromne poczucie satysfakcji.

kategoria: Instytucje prawne

komentarze

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

    prawo, przepisy, konstytucje