Posiadanie kasy fiskalnej jest obowiązkowe w przypadku większości przedsiębiorców. Zwolnieni są od tego jedynie nieliczni. Od obowiązku korzystania z urządzenia fiskalnego nie należy uciekać, ponieważ wiąże się to z konkretnymi sankcjami. Co grozi za brak kasy fiskalnej i o czym należy pamiętać podczas korzystania z niej?

Kasy fiskalne – od czego zacząć?

Przede wszystkim należy dowiedzieć się, kto jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej. Nie wszyscy przedsiębiorcy mają taki obowiązek, chociaż jest już ich coraz mniej. Zakup urządzenia nie jest jednoznaczny z tym, że od razu można z niego korzystać. Istnieje szereg czynności, które należy wykonać, by użytkowanie kasy było możliwe. Przede wszystkim trzeba zgłosić zamiar jej zakupu do właściwego urzędu skarbowego. Należy też podać miejsce instalacji urządzenia i czas, od kiedy rozpocznie się sprzedaż.

Kolejnym obowiązkiem jest fiskalizacja kasy. Ta czynność może być wykonana jedynie przez uprawniony do tego serwis, nie można tego robić samodzielnie, nie jest to proces prosty. Konfiguracja kasy fiskalnej jest łatwiejsza z fachową pomocą (mojafiskalna.pl), dzięki której urządzenie zostanie zaprogramowane we właściwy sposób. Następnie, kiedy już możliwe jest ewidencjonowanie sprzedaży, przedsiębiorcy muszą pamiętać o archiwizacji kopii paragonów fiskalnych, wydrukach dobowych i miesięcznych, obowiązkowych przeglądach technicznych i przechowywaniu książki serwisowej.

Płatność kartą

Jakie są kary za brak kasy fiskalnej?

Przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej, a jej nie mają, powinni liczyć się z dotkliwymi sankcjami i to na różnych płaszczyznach. Przede wszystkim są to kary finansowe. Jeśli dany organ wykryje, że przedsiębiorca nie ma kasy fiskalnej w firmie, nałożone zostanie na niego zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty naliczonego podatku przy nabyciu produktów i usług. Liczone jest to od chwili rozpoczęcia ewidencji sprzedaży. Co ważne, szczególnie dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i dla spółek podlegających pod Kodeks karny skarbowy, w ich przypadku przepis ten nie funkcjonuje.

Karą za brak kasy fiskalnej jest też utrata ulgi. Chodzi o możliwość odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej. Ulga wynosi 90% ceny urządzenia, jednak nie więcej niż 700 zł. Skorzystać z niej mogą jedynie przedsiębiorcy, którzy przestrzegali obowiązujących terminów i zaczęli użytkowanie kas we właściwym czasie.

Jeśli brak urządzenia do ewidencjonowania sprzedaży zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe, wówczas sankcje mogą być bardziej dotkliwe. Za prowadzenie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej może grozić kara grzywny w postaci do 240 stawek dziennych. O wysokości kary rozstrzyga sąd, który analizuje każdy przypadek indywidualnie.

Przedsiębiorcy, którzy nie zarejestrowali urządzeń fiskalnych na czas, mogą uniknąć, wyrażając tzw. czynny żal. Jeśli sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie, wówczas przedsiębiorca może nie płacić grzywny. Należy jednak wiedzieć, że taka możliwość nie będzie skutkowała przywróceniem ulgi na kasę fiskalną.

kategoria: Finanse

komentarze

  • oszuści 2022-03-22

    Za brak kasy fiskalnej powinny być większe kary. To nie oszukiwanie jednego klienta, a całego społeczeństwa. Wszyscy na tym tracą, a najbardziej szarzy obywatele!!!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

prawo, przepisy, konstytucje