Strona główna » Tematyka 'prawa człowieka'

Tematyka: prawa człowieka

Lista organizacji ochrony praw człowieka

Prawa człowieka wynikają z posiadania przez jednostkę godności osobowej. Są one gwarantowane przez różne państwowe i międzynarodowe dokumenty. Powołano też organizacje, które mają dopilnować, by prawa te były przestrzegane…. Jej celem jest ochrona praw człowieka i demokracji pluralistycznej…. Zobacz podobne: Czytaj dalej

Europejski Trybunał Praw Człowieka – czym się zajmuje, co rozstrzyga?

Co rozstrzyga Europejski Trybunał Praw Człowieka? Kto może złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka… Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygając spory dotyczące przestrzegania praw człowieka… Zobacz podobne: Czytaj dalej

Jakie są prawa i obowiązki człowieka wynikające z Konstytucji RP?

Ściśle określa też wolności, prawa i obowiązki człowieka funkcjonującego w naszym kraju. Co o nich wiadomo? Jak Konstytucja RP normuje prawa i obowiązki obywateli?… Wolności i prawa osobiste regulowane przez Konstytucję RP Konstytucja w jasny sposób określa wolności i prawa osobiste każdego człowieka zamieszkującego Polskę, w tym cudzoziemców. Najważniejsze jest prawo do życia…. Zobacz podobne: Czytaj dalej

Główne zasady konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

człowieka takich jak wolność głoszenia swoich poglądów, równość wobec prawa…. wskazuje jednak pewne nierozłączne cechy takiego ustroju – władzę narodu poddającą organy przedstawicielskie cyklicznej legitymizacji w drodze powszechnych i wolnych wyborów, trójpodział władzy, kadencyjność, pluralizm polityczny, gwarantowanie wolności i prawCzytaj dalej

Konstytucja RP – co zawiera, kiedy została uchwalona, jaka jest jej rola?

Czytaj dalej