Lista organizacji ochrony praw człowieka

0 comments
Europejski Trybunał Praw Człowieka

Prawa człowieka wynikają z posiadania przez jednostkę godności osobowej. Są one gwarantowane przez różne państwowe i międzynarodowe dokumenty. Powołano też organizacje, które mają dopilnować, by prawa te były przestrzegane…. Jej celem jest ochrona praw człowieka i demokracji pluralistycznej….więcej w

Read More

Europejski Trybunał Praw Człowieka – czym się zajmuje, co rozstrzyga?

0 comments
prawa człowieka

Co rozstrzyga Europejski Trybunał Praw Człowieka? Kto może złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka… Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygając spory dotyczące przestrzegania praw człowieka…więcej w

Read More

Jakie są prawa i obowiązki człowieka wynikające z Konstytucji RP?

0 comments
Posąg sprawiedliwości

Ściśle określa też wolności, prawa i obowiązki człowieka funkcjonującego w naszym kraju. Co o nich wiadomo? Jak Konstytucja RP normuje prawa i obowiązki obywateli?… Wolności i prawa osobiste regulowane przez Konstytucję RP Konstytucja w jasny sposób określa wolności i prawa osobiste każdego człowieka zamieszkującego Polskę, w tym cudzoziemców. Najważniejsze jest prawo do życia….więcej w

Read More

Główne zasady konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

0 comments
polska flaga powiewająca na wietrze

człowieka takich jak wolność głoszenia swoich poglądów, równość wobec prawa…. wskazuje jednak pewne nierozłączne cechy takiego ustroju – władzę narodu poddającą organy przedstawicielskie cyklicznej legitymizacji w drodze powszechnych i wolnych wyborów, trójpodział władzy, kadencyjność, pluralizm polityczny, gwarantowanie wolności i praw

Read More

Konstytucja RP – co zawiera, kiedy została uchwalona, jaka jest jej rola?

0 comments
polska flaga

Read More

prawo, przepisy, konstytucje