Strona główna » Tematyka 'konstytucja'

Tematyka: konstytucja

Konstytucja USA – historia, artykuły, poprawki

Kiedy powstała Konstytucja USA? Konstytucja USA, podobnie jak Konstytucja RP w Polsce, to najważniejszy akt prawny, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych…. Poprawki w Konstytucji USA Od momentu uchwalenia Konstytucji USA, wprowadzono 27 poprawek. Pierwszych dziesięć zostało przyjętych jeszcze w 1789 roku i są one określane jako Karta Praw Stanów Zjednoczonych…. Zobacz podobne: Czytaj dalej

Jakie są prawa i obowiązki człowieka wynikające z Konstytucji RP?

Jak %%pre_tag Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej to najważniejszy dokument w państwie, który gwarantuje jego właściwe funkcjonowanie pod względem prawnym. Ściśle określa też wolności, prawa i obowiązki człowieka funkcjonującego w naszym kraju…. Zobacz podobne: Czytaj dalej

Główne zasady konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

Wiele się mówi o Konstytucji, ale nie każdy ją zna na tyle, by wiedzieć, jakie są jej główne zasady. Najwyższa pora więc nieco się douczyć w tym przedmiocie…. Zasada dobra wspólnego Zasada państwa demokratycznego Zasada państwa prawa Zasada państwa jednolitego Zasada zwierzchności narodu Zasada dobra wspólnego Jako pierwszą zasadę Konstytucja podaję zasadę dobra wspólnego…. Zobacz podobne: Czytaj dalej

Konstytucja francuska – co określa najważniejszy akt prawny Francji?

Co określa Konstytucja Francji? Jaki przewiduje sposób sprawowania władzy i co mówi o najważniejszych urzędach w państwie?… Suwerenność Zgodnie z Konstytucją suwerenność narodowa należy do ludu, a on może wykonywać ją przez swoich przedstawicieli albo w drodze referendum…. Czytaj dalej

Konstytucja RP – co zawiera, kiedy została uchwalona, jaka jest jej rola?

Konstytucja RP – historia, uchwalenie, nowelizacje Jakie są podstawowe zasady Konstytucji RP? Jakie jest znaczenie Konstytucji RP?… Konstytucja RP – historia, uchwalenie, nowelizacje Historia konstytucji w Polsce sięga roku 1791, wtedy uchwalono słynną Konstytucję 3 maja. W kolejnych latach powstawały jeszcze inne dokumenty tego typu…. Czytaj dalej

Co to jest rękojmia?

Czym jest rękojmia? W jaki sposób konsumenci mogą z niej skorzystać? Jak zgłosić reklamację w oparciu o rękojmię? Czym jest rękojmia? Rękojmia jest jedną Czytaj dalej

Europejski Trybunał Praw Człowieka – czym się zajmuje, co rozstrzyga?

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygając spory dotyczące przestrzegania praw człowieka na arenie międzynarodowej, stoi na straży praw zawartych Czytaj dalej

Kto może starać się o obrońcę z urzędu?

Konstytucja RP gwarantuje jednak wszystkim obywatelom prawo do adwokata na wszystkich poziomach postępowania. Jeśli dla kogoś koszty prawnika są zbyt obciążające, możliwe jest skorzystanie z pomocy adwokata z urzędu…. Czytaj dalej

Stwierdzenie nabycia spadku – kiedy jest niezbędne?

Prawo do spadku nie jest jednoznaczne z jego nabyciem. Bez postanowienia sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku spadkobierca nie może sprzedać Czytaj dalej

Lista organizacji ochrony praw człowieka

Prawa człowieka wynikają z posiadania przez jednostkę godności osobowej. Są one gwarantowane przez różne państwowe i międzynarodowe dokumenty. Powołano Czytaj dalej