Jakie są prawa i obowiązki człowieka wynikające z Konstytucji RP?

0 comments
Posąg sprawiedliwości
Read More

Główne zasady konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

0 comments
polska flaga powiewająca na wietrze

Chodzi tu o deklarację, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Zasada ta zobowiązuje władze publiczne do przeciwdziałania sytuacjom, w których jednostki lub grupy zmierzają do zawłaszczenia dla siebie dobra wspólnego…. Zasada dobra wspólnego Zasada państwa demokratycznego Zasada państwa prawa Zasada państwa jednolitego Zasada zwierzchności narodu Zasada dobra wspólnego Jako pierwszą zasadę Konstytucja podaję zasadę dobra wspólnego….więcej w

Read More

prawo, przepisy, konstytucje