Konstytucja RP – co zawiera, kiedy została uchwalona, jaka jest jej rola?

0 comments
polska flaga

Konstytucja RP – historia, uchwalenie, nowelizacje Jakie są podstawowe zasady Konstytucji RP? Jakie jest znaczenie Konstytucji RP?… Jakie jest znaczenie Konstytucji RP? Konstytucja RP…więcej w ,

Read More

Jakie są prawa i obowiązki człowieka wynikające z Konstytucji RP?

0 comments
Posąg sprawiedliwości

Jak Konstytucja RP normuje prawa i obowiązki obywateli? Wolności i prawa osobiste regulowane przez Konstytucję RP… Prawa i wolności polityczne w Konstytucji RP Obywatele RP mają prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestnictwa w nich. Mogą też zrzeszać się w związki zawodowe oraz organizacje społeczno-polityczne….więcej w

Read More

Kto może starać się o obrońcę z urzędu?

0 comments
Podpisywanie dokumentów

Konstytucja RP gwarantuje jednak wszystkim obywatelom prawo do adwokata na wszystkich poziomach postępowania. Jeśli dla kogoś koszty prawnika są zbyt obciążające, możliwe jest skorzystanie z pomocy adwokata z urzędu….

Read More

Konstytucja USA – historia, artykuły, poprawki

0 comments
Konstytucja USA

Kiedy powstała Konstytucja USA? Konstytucja USA, podobnie jak Konstytucja RP w Polsce, to najważniejszy akt prawny, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych….

Read More

prawo, przepisy, konstytucje