jak zostać adwokatem


Kto może starać się o obrońcę z urzędu?

1 komentarze
Podpisywanie dokumentów

Oczywiście wnioskodawca musi ograniczyć swoje wydatki do minimum, jeśli nawet to nie pozwala na pokrycie kosztów adwokata, wówczas przyznany zostanie obrońca z urzędu….W sytuacji, kiedy wnioskujący złoży nieprawdziwe oświadczenie, decyzja o przyznaniu adwokata zostanie cofnięta, a on sam będzie musiał pokryć należne koszty wynagrodzenia obrońcy. W niektórych przypadkach może zostać też obciążony grzywną. prawo w ,

czytaj więcej

prawo, przepisy, konstytucje